Tregubben

sjå fleire bilder på: www.vossing.no

Tredreiar, fotograf, ølbrygjar, hobbybakar og skiltmakar.

Tredreiing

Tredreiing er ein svært gjevande hobby. Her får ein og bruka kroppen når ein er i skogen og henta egna emner, Lera om dei ulike tresorter og kva tre som er best egna til turking og dreiing.


 Treet vert saga opp i passelige størrelser og deretter sett til turking. Tørketiden vil variera noko, vanlegvis frå 5-7 år. Dette kan målast og fuktigheit bør ikkje overstige 10-13 %. jo lenger ned dess betre. 

Kan og grovdreia fuktigt tre og setta til turk for seinare finpussing.

Skjærebrett av ulike tresorter og størelser vert laga etter bestilling. sjå blder på Vossing.no

Treskilt

Lager skilt til Hytter, Hus og Info-skilt. sjå her for døme.

Eg bruker og laga skilta av furuplank ,  grov ukanta kledning eller anna passande material.

Plankane må vera turre, deretter vert dei høvla og pussa.

Så tegner eg ned bokstavar og- eller motiv før fresejobben byrjar. 

Til slutt vert bokstavar og motiv  handmalte og skiltet sett inn med værbestandig olje, maling eller beis.

Bestill Her

Verktøy

Dreiebenk.

Dreiebenken er hjarta i prosessen med og laga ein bolle, fat eller bokser m.m. Det er viktigt at den er tung og stabil. Eg bruker ein Nova VHR benk med variabel fart og som ein enkelt kan endre vinkel så ein kjem betre til med dreiinga. Kan anbefalast.

Dreieverktøy 

Er dyrt, da er det viktigt og halde dette skarpt . Av mange  ulike merker og velja i bruker eg for da mesta; Robert Sorby, Hamlet,  og easytools.

Fresing

Til fresing av bokstaver og motiv bruker eg ein Bosh overfres som er svært stødig og god for grovere ting. Til finare og detaljer bruker eg Makita handfres. I tillegg må ein ha masse ulike fresebitser.


Gubben
All rights reserved 2018
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started